Obtenim un Premi Extraordinari de Batxillerat

L’ara ja exalumna Sígrid Verónica De los Santos ha rebut de mans del President de la Generalitat, el Sr.Carles Puigdemont, el Premi Extraordinari de Batxillerat 2016 que s’ha atorgat a 55 alumnes, d’entre 1000 candidats de tot Catalunya que el curs passat cursaven 2n de Batxillerat. D’aquests només 4 alumnes vallesans l’han obtingut.

En l’acte, celebrat al Palau de la Generalitat, a més del lliurament dels diplomes acreditatius, va comptar amb la xerrada del Doctor Manel Esteller, antic premiat, que va destacar en el seu parlament que aquests joves són el veritable capital que el nostre país necessita.

Els premis suposen un estímul per als alumnes i alhora són una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família. Els guanyadors quedaran exempts de les taxes universitàries durant el primer curs, obtindran una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada en un centre de recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat.

Les proves consten de dos exercicis. En el primer hi ha dues parts, a realitzar en dues hores i mitja, una és la redacció del comentari de text literari i l’altra la redacció del comentari d’un text històric. El segon exercici també té de dues parts, una en què s’ha de respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que cursa l’alumne i l’altra en què respon preguntes sobre una de les matèries de modalitat. Les proves puntuen sobre 40 i el mínim requerit per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquest estudis a Catalunya i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.