OFERTA CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Guia en el medi natural i de temps de lleure
Sistemes microinformàtics i xarxes
Assistència al producte gràfic interactiu

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Ensenyament i animació socioesportiva
Educació infantil
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics
i afins

PROJECTE PEDAGÒGIC

  • Estudiar Cicles Formatius a l’Escola Sant Gervasi és bastant més que l’obtenció d’un títol ja que suposa formar part d’un grup d’estudiants i docents que disposen del millor clima i condicions per formar-se i per crear la seva pròpia marca personal per accedir al món laboral. A més, oferim als nostres alumnes dobles titulacions i formació DUAL garantida.
  • L’Àrea d’Empresa de l’Escola manté uns vincles permanents amb el teixit productiu. A partir d’aquest diàleg modelem els continguts dels cicles i posem en contacte els alumnes i les empreses (xerrades, formacions, pràctiques i borsa de treball).

SUPORT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES

> ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA tots els alumnes de Cicles Formatius disposen d’un tutor personal ja que considerem que el tracte personalitzat i proper amb els alumnes permet conèixer-ne les seves necessitats i oferir-los solucions per a millorar el seu benestar i les seves competències professionals.

> SUPORT ACADÈMIC – posem a disposició dels nostres alumnes un campus de 13.000 metres quadrats amb espais socials d’estudi i de treball: biblioteca, laboratoris i sales d’estudi cooperatiu obertes de les 8:00 del matí fins a les 20:00 hores de la tarda. També s’obren tallers a partir de les 17:00 hores tres dies a la setmana. 

> SUPORT PSICOPEDAGÒGIC – psicòlegs, pedagogs i logopedes formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de docents i famílies.

> ENLLAÇ AMB L’EMPRESA – els alumnes i les famílies de Cicles Formatius compten amb la figura d’un orientador laboral per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb l’orientació professional. A més, hem establert convenis amb empreses i institucions del territori.

INTERNACIONALITZACIÓ

> NIVELLS D’ANGLÈS – en la matèria d’Anglès adaptem els alumnes en nivells en funció del seu domini de l’anglès oral i escrit. Preparem els nois i noies de Cicles Formatius perquè es presentin als exàmens oficials de Cambridge (PET, FIRST i ADVANCED).

> MATÈRIES EN ANGLÈS – Oferim unitats formatives d’anglès de més de 50 hores en cadascun dels dos cursos acadèmics. Volem orientar els nostres alumnes perquè entenguin la documentació tècnica com els manuals, seguir vídeotutorials de procediments elaborats o participar en una conversa sobre aspectes tècnics d’aquest sector.

> SEGONA LLENGUA – en el primer curs els alumnes poden estudiar a les tardes una segona llengua estrangera: Francès o Alemany. Aquest fet els obre la possibilitat de fer les pràctiques a l’empresa a França o Alemanya. Movem els alumnes que es preparin les proves oficials del DELF i GOETHE.

> ALUMNES MIT – acollim alumnes del prestigiós MIT (Massachusetts Institute of Technology) perquè facin classes al nostre alumnat i els ajudin amb l’anglès.

> ERASMUS + – participació dels nostres alumnes en projectes de col·laboració internacional.