La professora Gloria Campoy publica el seu nou llibre sobre Puig i Elias

El passat 12 de gener, la nostra companya Glòria Campoy va presentar a Madrid, al saló d’actes de la Fundación Anselmo Lorenzo, el seu darrer estudi històric, que porta per títol Joan Puig Elias, creador de un mundo nuevo. Aquest llibre, elaborat en col·laboració amb Jean Marc Azorin, historiador francès descendent d’emigrants espanyols, ofereix una biografia molt documentada i interesant d’un personatge públic tan remarcable com poc estudiat: Joan Puig Elias.

Puig Elias va ser un home íntegre, de forta personalitat i fermes conviccions anarquistes, que, partint de la pedagogia racionalista de Ferrer i Guardia i de les novetats pedagògiques del moment, es va proposar contribuir a la renovació del sistema educatiu del país per tal d’impulsar la transformació social. Aquesta missió el va dur a ocupar, entre d’altres càrrecs, el de subsecretari del Ministerio de Instrucción Pública de la República i, posteriorment, a esdevenir el responsable màxim del CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada). Gran part dels progressos de l’escola d’aquell període no s’haurien produït sense ell. Durant la guerra es va lliurar íntegrament a bastir mitjans per acollir els orfes i els infants refugiats que arribaven a Catalunya des de molt indrets d’Espanya. A tal fi  va crear colònies d’acollida on va aplicar els seus principis de renovació pedagògica. Totes portaven el mateix nom: Món Nou, també la que va crear, ja a l’exili, al sud de França.

Joan Puig Elias, creador d’un mundo nuevo va més enllà de la estricta biografia d’un intel·lectual, polític i filantrop. Recull també molta vida de gent humil, d’infants que van viure els tràngols d’una guerra i d’homes i dones capaços d’una extraordinària generositat. Recuperar aquesta memòria ha estat el més gratificant de la seva recerca per a Glòria Campoy. La presentació del llibre va comptar amb l’assistència de familiars d’alguns dels nens i de les nenes refugiats acollits a les colònies Món Nou i amb Floreal Puig Elias, net de Joan Puig Elias.

Glòria Campoy y Jean Marc Azorin
Col. Biografías y Memorias, 10
304 páginas
ISBN: 978-84-946807-5-5
Madrid, 2018